Temsil Sistemleri

TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE ÖĞRENME

Temsil sistemleri kişinin davranışlarını öğrenme şekillerini bilgiyi algılamasını ve anlatma  yöntemini doğrudan etkiler. Bu yönüyle öğrenci koçluğunda, öğrencinin  tanınması, uygun ders çalışma planı yapılması ve öğrencini gelecek hayata yönlendirilmesi konusunda bize yol gösteren önemli araçlardan biridir. Nedir temsil sistemleri ?

Temsil sistemleri

Bizler dış dünyayı, 5 duyumuz ile algılıyoruz. Görüyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz, tadıyoruz ve hissediyoruz. Her birey dışarıdan gelen bilgileri farklı şekilde algılar.

Temsil sistemleri bizim dilimiz gibidir. Bizler temsil sistemlerimiz ile cümleler kurar dış dünyadan algıladıklarımızı kodlarız hatırlarız ve kurgularız.

Tüm temsil sistemlerini hepimiz kullanırız ancak bir tanesi biraz daha ağırlıkta kullanırız. Kişilerin konuşmalarındaki cümlelerini ve göz hareketlerini incelediğimizde, hangisinin ağırlıkta kullanıldığını fark ederiz. Karşımızdakinin temsil sistemini bilmek, onunla iyi bir iletişim kurmamızı sağlar. Bunun yanında daha kolay ve kalıcı öğrenmemizi sağlar.

Temsil sistemlerini ve bu temsil sistemlerini kullanan kişilerin özellikler

GÖRSELLER

Görseller genellikle düzenli ve tertipli olmaları ile dikkat çekerler. Giyimlerine çok dikkat ederler. Renk olarak çok uyumlu kıyafetler seçerler. Genellikle baş ve vücutları diktir dik olarak oturur yada ayakta dururlar.  Gelecek ile ya da geçmiş ile ilgili bir soru sorulduğunda gözleri yukarıya bakarak cevap verirler. Görüntü onlar için çok önemlidir. Öğrenme sırasında mutlaka görerek öğrenirler. Öğrendikleri konuları kafaların da resmeder bundan dolayı konularla ilgili görseller onları daha iyi anlamalarını sağlar. İfadeleri daha çok görüntü ile ilgilidir örneğin belirsiz yerine tama olarak net değil yada karanlık  görünüyor gibi ifadeler kullanırlar.

İŞİTSELLER

Sesler onlar için çok önemlidir. Gözleri yana doğru bakar. Genellikle yüksek sesle konuşurlar. Kendi kendilerine konuşurlar ve gürültüden hemen rahatsız olurlar. Dinleyerek öğrenirler. Öğrenecekleri konuları kendi seslerin den duymaları onların konuyu daha iyi kavramalarını sağlar. Ders çalışırken konuyu sesli olarak okurlar. Çok kolay ezber yaparlar. Müzik dinlemekten ve telefonla konuşmaktan çok hoşlanırlar. Genellikle ifadeleri duymak ile ilgilidir. Örneğin anlamıyorum yerine kulağıma çok yabancı geliyor derler.

DOKUNSALLAR

Dokunsallar biraz daha duygusaldırlar. Gözleri aşağıya doğru bakar  ders çalışırken daha çok not tutarlar. Yaparak öğrenirler duygularını dokunarak sarılarak ifade ederler. Bir şeyi anlatırken jest ve mimik çok kullanırlar. Geçmiş ve gelecek ile ilgili bir soru sorulduğunda aşağıya bakarak cevap verirler. Sözleri  daha çok hissettiklerini ifade olarak belirtirler.anlıyorum yerine doğru olduğunu hissediyorum gibi ifadeler kullanırlar.

Öğrenci koçluğunda bir öğrenci ile çalışmaya başlamadan önce temsil sistemini saptanır ve çalışma planı kullanacağı çalışma teknikleri buna göre planlanırsa, öğrencinin potansiyeli daha iyi kullanması sağlanacaktır.

Örneğin dokunsal bir öğrencinin sadece dersi dinleyerek başarılı olmasını bekleyemezsiniz yada görsel olan bir çocuğun dağınık bir ortamda iyi bir şekilde çalışması mümkün olmaz. İşitsel olan bir çocuk ise mutlaka dersi sesli olarak okumalı ve tekrar etmeli ki daha iyi öğrenebilsin.

Çalışma programları bu olay göz ardı edilerek hazırlanırsa çalışmadan istenilen sonucu alamayabiliriz. Ders çalışmak için harcanılan zamanın boşa geçmemesi için her kişiye özel bir çalışma planı yapılmalıdır. Bir başkasına yapılan bir plan o öğrenci bu planla çok başarılı olsa dahi başka bir öğrenciyi başarıya götürmeyebilir.

Öğrenci koçluğu sertifika programımız hakkında daha detaylı bilgi için linki tıklayabilirsiniz.