PARAGRAF ÇÖZME TEKNİKLERİ

Bütün sınavlarda paragraf soruları çok zorlanılan sorulardandır. Özellikle çözüm teknikleri bilinmezse veya okuma hızı yavaş ise öğrencilerin korkulu rüyasıdır.

Paragraf soruları uzun olduğunda genellikle sorunun zor olduğu düşünülür, oysa uzun paragraf soruları çözüm tekniğini biliyorsanız çok kolay sorulardır.  Ancak bu soruların, kolay çözülmesindeki en önemli etki öncesinde bolca soru çözmektir. Paragraf sorularının, her türüne karşı ne kadar çok soru çözdüysek bu soruları çözüm tekniklerini geliştirir ve bizim için bu soruları çözmek çok daha kolay hale gelir.

Paragraf sorularını çözerken, kelime haznemizin zenginliği bize yardım edecek en önemli unsurlardandır. Bunun için de bolca kitap okumamız gerekir.  Bu tip soruları çözerken, mutlaka soru üzerinde kendimizce işaretler koyarak dikkatimiz yoğunlaştırabiliriz.

Öncelikle sıralama yapmamız gereken soruları nasıl çözmeliyiz?

Soruların il önce bizden ne istediğinin altını çizmeliyiz. Daha sonra giriş cümlesi niteliğindeki cümleyi bulmamız gerekir.  Çünkü, aslında dolayısıyla gibi bir şeyler açıklayan ya da bağlaçla başlayan cümleler giriş cümlesi olmaz. Bu cümlelerin başlarını okuyarak, bu tür cümleleri eleyip, giriş cümlesini daha rahat bulabilirsiniz. Giriş cümlesini bulduktan sonra, diğer cümlelerin başına ve sonundaki cümleye bakarak, anlamlı bir şekilde sıralayabiliriz. Kısa sorularda ise cümle tamamlama sorularında önce, yüklem bulmamız gerekir.

Değinilmemiştir ya da çıkarılamaz  şeklinde sorulan soruları çözerken ise;

Her sınavda, kesinlikle sorulan soru tipleri, arasındadır.  Bu sorularda ilk önce soru ve şıkların okunmasını paragrafta neyi arayacağımız, yönünde bize ışık tutar.  Şıkları okurken, şıklar içindeki göze çarpan cümlenin anlamına etki eden cümlelerin altını çizelim.

Paragrafı okurken bu cümleleri çağrıştıracak ifadeler, varsa bunları şıklardan eleyelim böylelikle, paragrafta ifade edilmeyen şıkkı dada kolay bulabiliriz. Yine bu soruların genelinde, doğru şık D veya E seçeneğinde olur. Bu nedenle bütün şıkları sonuna kadar okumak soruları kaçırmamak, adına önemlidir. Bu tür sorularda, hiç, asla, tüm veya kesinlikle gibi ifadelerle başlayan cümleler, genellikle doğru cevap değildir. Çünkü pragraflar bir kesittir. O paragrafta geçmeyen bir bilgi olabilir. Bu nedenle kesinlik belirten ifadeler doğru değildir.

Parçayı ikiye bölme soruları;

Yazılan metin ikiye bölünmesi istense, ikinci paragrafın başlangıç cümlesi ne olur gibi sorularda yine başlangıç cümlesi, niteliği taşıyacak cümle bulunur. Dolayısıyla ayrıca gibi bağlayıcı ifadeler genellikle paragraf  başlangıcı olmaz.

Bir paragraf verilerek bu paragrafla ilgili iki yada üç soru sorulan sorular:

Bu sorular, çok oyalayan sorular, gibi görünse de bazı taktikler uygulanırsa, o kadarda zaman almaz. Bu soruları çözerken, ilk önce soruları okuyalım, olumsuz sorulardan başladığımızda, diğer soruları da çözmemiz kolay olur. Olumsuz soruyu ve şıklarını okuyalım, şıkların içindeki önemli cümleleri, belirtelim ve paragrafı okurken, bu ifadelerin paragrafta geçip geçmediğini inceleyelim. Böylelikle paragrafı iyice anlayacağımız için, diğer soruları kolaylıkla yapabiliriz.

Cümlede anlam ile ilgili soruları ise :

Genellikle, parçada altı çizili ifadenin parçaya kattığı anlamı bulmak için, bu sorularda sıkları iyice inceleyerek, bulmak daha rahat olur. Paragrafta geçen bu ifadenin anlamını bulabilmek için, bu ifadenin öncesindeki cümlenin anlamını bulmak sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

Hangi soruya karşılık açıklama yapılmıştır? sorularında ise paragrafın ilk bölümünde çoğunlukla soruyu cevaplandırabiliriz. 

Kesin yargı bulma sorular ise : Seçeneklerde ki yorum cümlelerini elemek gerekir. Çünkü yorum cümleleri kesin ifadeler değildir.  Verilen cümledeki anahtar kelimelere göre seçenekler incelenir.

Akış bozma soruları çözümü, yine bu sorularda ise arada kalmış giriş cümlesi özelliğinde ki cümleler, genellikle anlam bozan cümleler olur. Bu sorularda cevap genellikle 3 veya 4 . cümlelerdir. Paragraftaki ilk ve son cümle genelde akışı bozan cümle olmaz.

Boşluk doldurma sorularında ise, en son boşluk cümlesi doldurulması çok daha kolay olur. O yüzden en sondaki boşluğu anlamlı bir şekilde doldurulur  daha sonra diğerleri anlamlı bir şekilde doldurulur.

Yer değiştirme sorularında genellikle aynı mantıksal çözülür.  İlk cümleler giriş olduğu için çoğunlukla doğru değildir.  Doğru cevap bu sorularda birinci cümleden sonraki cümlelerdir.

Bu taktikler, tecrübe sonucu ortaya çıkmıştır. Bunları uygulamanın yanında sizlerde çalışmalarınız sırasında kendinizce taktikler oluşturabilirsiniz.  Paragraf sorularını ben daha çok egzersize benzetirin her gün en az 20 -30 tane yapılması bu soruları tanımanızı çok daha kolay çözmenizi sağlayacaktır.

Koçluk ve diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.