Öğrenci Koçunun Öğrencilere Faydaları

Eğitim üzerinde teknolojik hareketliliklerin sahip olduğu hüküm düşünüldüğünde, günümüzde artık eğitimin gelişim konusunda da temel belirleyicinin teknolojik imkanlar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Eğitim literatürüne yeni kavramlar giriyor olmakla birlikte bu kavramlar arasında en dikkat çekenlerden biri olan online öğrenci koçluğu öğrencileri sınav ya da yaşamın kendisine hazırlama konusunda önemli bir misyon edinmiştir. Dolayısıyla öğrenci koçunun öğrencilere faydaları konusunda hayatın kendisine dair geniş bir perspektif alanının oluşması mümkündür. 

Öğrenci Koçunun Öğrencilere Faydaları Nelerdir?

Öğrenci koçları günümüzde çoğunlukla sanal olarak hizmet veriyor olmakla birlikte, özellikle sınav ve sınavın getirdiği stresle mücadele gibi konularda öğrencileri yönlendiriyor olmalarından dolayı son derece kritik bir öneme sahiptirler.

Öğrenci koçlarının sadece öğrencinin güncel yaşantısına dokunmakla kalmayıp, geleceğini ve gelecekte alacağı kararları da etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Böylesine kritik bir konumda bulunan öğrenci koçunun öğrencilere faydaları ise tahmin edildiğinin çok daha ötesindedir.

Öğrenci Koçu
Öğrenci Koçu

Öğrenci koçunun öğrencilere faydaları en genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Sınav ya da benzeri seviye tespit unsurlarına yönelik hazırlığın yapılması
  • Öğrencinin psikolojik durumunun daima sağlam ve dirençli olması
  • Öğrencinin alacağı kararlar konusunda sağlam zemine oturtulmuş kararlar almaya yönelik bir eğilime sahip olması
  • Hayatın içinden ve sınavlardan kaynaklanan kaygı ve endişe gibi duygu durum sorunlarının çözülmesi
  • Öğrencilerin ilgilerinin, yeteneklerinin ve becerilerinin keşfedilmesi ve buna bağlı yönlendirmelerin yapılması
  • Sınavlara yönelik program oluşturulması
  • Oluşturulan program kapsamında düzenli olarak etkinlik ve aktivitelerin yapılmasının sağlanması ve kontrolü
  • Arkadaş, akraba, çevre ve benzeri iletişim konusunda öğrencilere yönelik danışmanlık sağlanması
  • Okul derslerine yönelik doğru ve sağlıklı yönlendirmelerin yapılarak, öğrencinin başarı seviyesinin istenen noktaya getirilmesi
  • Zaman kullanımı ve etkin bir yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda destek olunması

Gibi pek çok konuda öğrenci koçu öğrencileri yönlendirmeye yönelik yüksek düzeyde referans olmaya adaydır. Aynı zamanda kişisel olarak verilen bu koçluk hizmeti kapsamında öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıması ve daha sağlıklı kararlar alınabilmesi de sağlanmaktadır.

Öğrenci Koçunun Öğrenciler Üzerinde Etkisi

Henüz ergenlik yaşında bulunan çocuklar özellikle gelişim aşamasında daima bir rol model arayışı içerisindedir.

Öğrenci koçunun öğrencilere faydaları en çok da bu noktada açığa çıkmaktadır. Öğrencilerin yakın ilişkiler kurduğu ve onlara profesyonel bir sıcaklıkla yaklaşan kimselerden yönlendirme almaları, öğrencinin geleceğini inşa edecek en önemli dönem olan, ergenlik sürecinde son derece belirleyici bir önem arz etmektedir.