Öğrenci Koçluğu Sertifikası

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Öğrenci koçluğunun bir diğer adı eğitim koçluğudur. Öğrencinin eğitim sürecinde başarılı olabilmesi için gerekli teknikleri uygular ve potansiyelini ortaya çıkarıp güçlü yönlerini belirleyerek bu yönlerine göre eğitimine şekil verebilmenin yol haritasını çizer.

Öğrenci koçları, okullardaki rehberlik – danışmanlık öğretmenleri ile zaman zaman karıştırılır. Aralarındaki en büyük fark öğrenci koçluk hizmetinin öğrenciye özel yani birebir bir çalışma olmasıdır. Daha önemlisi okullardaki danışmanlık hizmeti sadece okul müfredatı ile sınırlıdır. Dolayısıyla öğrenciye genel bir öğrenim becerisi kazandırmaz.

Zaman yönetimi yapabilmesini sağlamaz, sınav stresiyle başa çıkabilme yöntemlerini sunmaz, hangi öğrenim şeklinin öğrenciye uygun olduğunu saptamaz,  hangi alanda daha başarılı olabileceğini ve hangisini tercih ettiğini keşfetmez, bu yönde bir eylem planı sunmaz. Danışmanlık hizmeti sadece müfredatla sınırlı bir hizmet olmanın yanında maalesef öğrencinin kendini keşfetmesine katkı sağlamadığı için gelecekte profesyonel yaşamında ne yapmak istediği ile ilgili de yanlış yönlendirmelerde bulunabilir.

Örneğin öğrenci çevresinden, ailesinden ya da o sırada trend olan yüksek öğrenim dallarından etkilenerek mimarlık okumak isteyebilir. Danışmanlık ise mimarlık eğitimi almak istiyorsan şu derslerine ağırlık vermelisin, şu notları almalısından öteye geçemez. Halbuki bu etki altında alınmış karar büyük ihtimalle öğrenci için uygun bir hedef olmayacaktır.

Çünkü öğrencinin aslında hangi alanlarda güçlü olduğu saptanmamıştır, güçlü yönleri ve tercihlerinin ortak paydası profesyonel olarak belirlenmemiştir. Bu da öğrencinin bu yanlış hedefe ulaşsa bile hayal kırıklığı yaşamasına hatta daha önceki örneğimizden yola çıkarsak, mimarlık eğitimi yarıda bırakmasına bile neden olabilir. Öğrenci tamamen başa döner, kendini başarısız görmekle kalmaz, yanlış tercih yaptığı için zaman da kaybeder. Sonunda asıl başarılı olabileceği alanı keşfetmesi ve bunun gerekliliklerini yerine getirmek için yapılması gerekenler için çaba sarf etme motivasyonunu, başarısızlık korkusu ile kaybeder.

Öğrenci koçluğu çalışmanın her aşamasına anne babalar da dâhil edilir. Çünkü öğrenci koçluğu bütüncül bir destek sunar. Bu hizmetin ana babalar tarafından da desteklenmesi gerekir. Öğrenci koçluğunun etkilerini öğrenci tüm yaşamı boyunca hisseder. Bu açıdan bakıldığında öğrenci koçluğu öğrenciyi bir nevi yaşama hazırlar.

Öğrenci koçluğu sertifika programını tamamlamak için 40 saatlik temel koçluk eğitimi alınması gerekir. Sonrasında ICF’nin CCE onaylı 60 saatlik sertifika programı tamamlanmalıdır. Bu sertifika ile öğrenci koçu olarak profesyonel hizmet vermek için gerekli donanıma elde edilmiş olur. Öğrenci koçluğu sertifikası ile öğrenci koçluğunun yanında eğitim kurumlarında seminerler de düzenleme yetkinliğine sahip olunur.

Öğrenci koçluğu sertifika programımız hakkında daha detaylı bilgi için linki tıklayabilirsiniz.