Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

AMAÇ 

Öğrenci koçluğu, öğrencilere eğitim öğretim hayatları boyunca, potasiyellerini en üst seviyede kullanabilmelerini sağlayacak, onların öğrenme, hatırlama, hedefleri doğrultusunda başarılı ve programlı bir şekilde ilerlemelerini sağlamak için profesyonel öğrenci koçları yetiştirmek.

ÖĞRENCİ KOÇU OLANLAR

 • Öğrencilerin yaşamlarına koçluk edebilir
 • Okullarda ya da eğitim kurumlarında seminer verebilirler

Öğrenci koçluğu sertifika programının kapsamı

Öğrenci koçluğu sertifika programı, öğrencilerin eğitim öğretim hayatları boyunca maksimum performanslarını kullanabilmeleri için öğrenci koçu ile öğrenci arasında yapılan bir yol arkadaşlığıdır.

Bu yolculuk esnasında öğrenci yeteneklerini keşfeder, potansiyel güçlerinin farkına varır hedeflediği noktaya planlı bir şekilde ulaşır. Öğrenci koçları, bu yolculukta yol arkadaşlığı yaptığı  öğrencinin, hedeflerine ulaşması için, onları hedeflerine ulaştıracak, yolda kalmasını sağlar. Öğrencinin potansiyelini üst  düzeyde kullanması sağlayacak teknik ve yöntemlerden faydalanır. Özellikle sınav yıllarında çok fazlalaşan stres kaygı ve korku gibi duyguları kontrol altına almasına yardımcı olur.

Öğrenci koçları öğrenciyi bir bütün olarak görür güçlü olan yönlerini ortaya çıkardığı gibi  güçsüz olan yönlerini güçlendirmesi için çalışır.

Öğrenci koçu, öğrenciye odaklanır ailesi ile iletişim halinde öğrencinin maksimum performansını sergilemesine yardımcı olur.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI KAZANIMLARI

Öğrenci koçları ülkemizde sınava hazırlık (YKS –LGS) yıllarında ve öğrencinin bütün eğitim öğretim hayatında, programlı bir çalışmasını performansının en iyi şekilde kullanması için öğrenci ile bir plan dahilinde çalışmalar yapar.

Sınava öğrencinin hazırlanması  için, sadece sınava gireceği derslerle ilgili, bilgi kazanması sınavda başarılı olması için yeterli olmaz. Öğrencinin stres kaygı ve korkularını yenecek çalışmaların yapılması da gerekir. Öğrencilerin kendilerine olan güvenini kazanması, yapamam, olmuyor ben başarısızım gibi olumsuz, duygulardan kurtulması için profesyonel bir destek gerekir. Öğrenci koçları aldıkları eğitim sonrasında öğrencilerin ihtiyacı olan bu desteği verir .

Öğrenci koçları, öğrencini hedeflerine ulaşmasını destekler, motivasyonlarını sağlamaları için  onları motive edecek görüşmeler yapar. Çalışma planı yapar bu plan dahilinde çalışmaların yapılmasını kontrol eder . Bu süreçte öğrenci ile gözlemlerini aile ile paylaşır, aile ile işbirliği içinde öğrencinin  hedeflerine ulaşmasını sağlar.

 ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLER ÖĞRENCİ KOÇLUĞU UYGULAMASI İLE:

 • Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
 • Öğrencinin doğru öğrenme tekniği ile öğrenmesini sağlar.
 • Öğrencilerin öğrenme hafıza problem çözme ve akademik başarısını arttırır .
 • Çoklu zeka tekniklerini kullanarak her öğrencinin güçlü yönlerini ortaya çıkarmasını kendine güvenmesini sağlar.
 • Yüzyıla uygun olarak bireyleri yaşama hazırlar gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için sürekli öğrenmeyi destekler.
 • Her bireyin farklı olduğunu kabul edip her öğrencinin kendi öğrenme tekniklerinin olduğunu anlamalarını sağlar.
 • Öğrencinin kişisel ve sosyal gelişmesini sağlar.
 • Kişiye özel karekteristik özellikleri öğrenilir.
 • Öğrenciler daha başarılı olabilecekleri meslek grupları hakkında bilgilendirilir ona rehberlik yapılır.
 • Modelleme yaparak kendilerinin en mükemmel şekilde oluşturabilmeleri için öncülük yapar.
 • Sadece öğrencilerinin söylediklerini söylemediklerini de fark ederek koçluk uygulamalarını pekiştirir yeteneklerini ortaya çıkaran etkili soru sonra tekniklerini geliştirir.
 • Sres öfke ve sınav kaygısı ile   başa çıkma başa çıkma tekniklerini uygular.
 • Motivasyon ve hedef koyma ve başarı teknikleri uygulanır.
 • Nefes egzersizleri ile rahatlama teknikleri öğrenilir.

İŞLEYİŞ

Öğrenci koçluğu, iki modül olarak tamamlanmaktadır.

2 gün 16 saat temel koçluk becerileri
2 gün 16 saat öğrenci koçluğu eğitimi
tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenci koçluğu eğitimi, katılımcıların 10 saatlik pratik uygulamalarını yaptıktan sonra biter. Uygulamaların yapılabilmesi için katılımcılara her türlü destek verilerek, uygulamalar sırasında yöntem teknikle öğrencileri tanımak için kullanılacak, testler konusunda  yardımcı olunacaktır.

Sertifikamız ICF onaylı olup dünyanın her yerinde geçerliliği bulunmaktadır.

EĞİTİMDE GÖRÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

A- ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?

 1. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AİLE’YE NE SAĞLAR?
 2. NEDEN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

 B- ÖĞRENCİ KOÇLUĞU KARİYERİNE GEÇİŞTE ÖĞRENMEMİZ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

1 – ÖĞRENME

1. Öğrenme Aşamaları 1

2. Öğrenme Bölgesi 1

3. Öğrenme Merkezi olan Beynimizi Tanıyalım 1

4. Beynimizin Sol ve Sağ Taraflarının İşlevleri

2 – ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ

1. Çoklu Zeka Teorisi ve Çoklu Zeka Alanlarının Ölçülmesi

2.2. Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri

2.3. Çoklu Zekalar

2.3.1. Sözsel – Dilsel Zeka

2.3.2. Mantıksal – Matematiksel Zeka

2.3.3. Görsel – Mekansal Zeka

2.3.4. Bedensel – Kinestetik Zeka

2.3.5. Müziksel – Ritmik Zeka

2.3.6. Kişiler Arası – Sosyal Zeka

2.3.7. Kişisel – İçsel Zeka

2.3.8. Doğacı – Varoluşçu Zeka

2.4. Çoklu Zeka Teorisinin Eğitim ve Öğretimde Kullanılması

2.5. Çoklu Zeka Kuramının Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Getirdikleri

2.6. Koçluğun İçinde Çoklu Zeka Kullanımı

3 -TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE ÖĞRENME

3.1. Temsil Sistemleri

3.2. Göz Hareketleri

3.3. Temsil Sistemi Seçimi

3.4. Erişim İpuçları

3.5. Öğrenci Koçluğunda Temsil Sisteminin Kullanımı

3.5.1. Gösterişçiler : GİK ( Görsel-İşitsel-Kinestetik )

3.5.2. Kahinler : GKİ ( Görsel-Kinestetik-İşitsel )

3.5.3. Sözlerle Dans Edenler: İGK ( İşitsel-Görsel-Kinestetik )

3.5.4. Grup Liderleri : İKG ( İşitsel- Kinestetik-Görsel )

3.5.5. Gezinen Meraklılar : KGİ ( Kinestetik-Görsel-İşitsel )

3.5.6. Kıpır Kıpır Edenler : KIG ( Kinestetik-İşitsel-Görsel )

4 – ALT MODALİTELER

5. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENME

5.1. Çalışma Yerimiz Nasıl Olmalı

5.2. Çalışmaya Başlamak ve Devam Ettirmek

5.3. Verimli Ders Çalışma Yolları

5.4. Etkili Ders Çalışma Teknikleri

5.5. Etkili Dinleme Alışkanlıkları

5.6. Not Almada Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler

5.7. Planlı ve Programlı Çalışmanın Önemi

5.8. Ders Çalışma ( Tekrar ) Programı

6- TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

7 – NEFES TEKNİKLERİ

8 – SINAV KAYGISI NEDİR?

9 – DUYGUSAL ZEKA

9.1. Başarı ve İlişkilerde Duygusal Zekanın Rolü

9.2. Zekâ Nedir?

9.3. EQ Kavramı

9.4. IQ ile EQ Arasındaki Farklar

9.5. Duygusal Zekanızı Geliştirmek İçin Yapabilecekleriniz

9.6. Çocuklarda Duygusal Zeka 9.7. Okullarda Duygusal Zeka

9.8. Evlilikte Duygusal Zeka 9.9. İş Yaşamında Duygusal Zeka

10- META PROGRAMLAR

10.1. Hazza yönelenler – Acıdan kaçınanlar

10.2. İç Referanslılar – Dış referanslılar

10.3. Benzer (Ortak nokta) odaklılar – Fark odaklılar

10.4. Çoğulcu Odaklı – Tekli Odaklı

10.5. Tek Çalışmayı Sevenler- Grupla Çalışmayı Sevenler

10.6. Tecrübe Odaklı-Fırsat Odaklı

11 – İNSAN TİPLERİ

11.1 Tip Hakkında Kısa Tanımlar

11.2. MBTI – Tip Davranışları

11.3. MBTI – 16 Tip İşyeri Tercihleri

12 – ZAMAN YÖNETİMİ

12.1. Zaman Yönetimi Tablosu

12.2. Zaman Kaynağının Organizasyonu İçin Koçluk

12.3. Güçlü Sorular İle Zaman yönetimi

12.4. Mantık Seviyeleri İle Zaman Odağı

12.5. Değerler Listesi

13 – TRANSAKSİYONAL ANALİZ

13.1. Temel Kavramlar

13.2. Benlik Durumları

13.3. Transactions ( Mesaj Alış-Verişi )

13.4. Etkileşimler ( Karşılıklı Mesajlaşma )

13.5. Üç Temel Etkileşim Tipi

13.5.1. Tamamlayıcı (Paralel) Etkileşimler

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

info@kavanikocluk.com

05052654391