NLP’nin Fayfadaları

Yaşamınızı yeniden programlayıp, istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Birçoğumuz zaman zaman duygularımızı kontrol edemediğimizden ve yaşamımızdan memnun olmadığımızdan yakınırız. Eğer zihninizin, nasıl çalıştığını bilirseniz onu yönetmeyi de öğrenirsiniz. Pek çok insan geçmişte kalarak geçmişin izlerini hala bu günde taşıyarak geçmişlerini hala bu günde yaşamaya devam eder.

NLP geçmişi geride bırakarak günümüzü ve geleceğimizi istediğimiz gibi programlamamıza yardım eder.

NLP yürüdüğünüz yaşam yolunda size kılavuz olur.

NLP ilkelerini ve teknikleri ile yaşama daha olumlu bakmayı, insanlarla daha  iyi ilişkiler kurmayı ve hedeflerinize ulaşma becerilerini öğrenirsiniz.

NLP’nin iyi bir iletişimci olmak, zihnimizi etkin kullanmak, olumlu düşünmek, istenmeyen davranışlarımızı değiştirmek, hedef belirleyip sonuç almak, fobilerden kurtulmak, başarı ve motivasyon tekniklerini hayatımıza geçirmek, iyi bir lider olmak, özgüven kazanmak gibi hayati önem taşıyan faydaları vardır. NLP’nin faydaları kısaca;

 1. Her Türlü İletişim Alanında Uzmanlaşmak, başarılı bir iletişimci olmak yaşamımızın kalitesi iletişim kalitemizden gelir. NLP sayesinde en etkin iletişim becerilerini öğrenirsiniz. Öğrenmekle kalmaz iletişim konusunda uzman olursunuz. NLP ile İnsanlarla birkaç saniyede uyum sağlamayı, İnsanların söylediğiniz belli kelimelere nasıl farklı tepkiler verdiğini görüp iletişim becerilerinizi başkalarının dünya modeline göre geliştirmeyi /değiştirmeyi, aileniz, çocuklarınız üzerinde daha etkili olmayı, topluluk önünde daha iyi ve etkili konuşabilmeyi öğrenir[z]siniz. NLP ile`; her davranışın bir yapısı olduğunu; bu yapıları öğrenince ya da değiştirince istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi söyler. Ayrıca duyarlılığımızın, bakış açımızın ve kişilerle olan iletişimimizin gelişmesini dolayısıyla farkındalığımızın artmasını sağlarsınız.

 2. Güçlü ve sağlıklı ilişkiler oluşturmak NLP yöntem ve teknikleri kendimizi ve karşımızdaki insanları daha kolay tanımamıza ve kuracağımız ilişkilerde daha güçlü ve sağlıklı olmamızı sağlayacaktır.

 3. Olumlu bakış açısı geliştirmek NLP pozitif bir düşünce sistemidir. Hayata çok karamsar ve negatif bakan biri NLP teknikleri ile bakış açısını değiştirip, içinde bulunduğu durumdan çıkıp hayata pozitif bakmayı ve pozitif düşünmeyi rahatlıkla öğrenebilir. Üstelik bunu yaparken kişi ,[bunu ]çok kısa bir sürede ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak elde edebilir.

4. Yaşamın her alanında hedeflere ulaşmak. NLP sayesinde hedef belirlemeyi ve hedeflerinize kolay yoldan ulaşmayı öğrenirsiniz. Hayatınızın tüm alanlarında başarıyı yakalamanın formülünü öğrenirsiniz. NLP ile gerçekleşmesini istediğiniz bir durumu, hayal edip zihninizde canlandırırsınız. Bütün duyu organlarınızla hayal ettiğiniz hedeflerinize daha kolay ve daha çabuk ulaşırsınız.

 5. Liderlik becerilerini geliştirmek. İyi bir lider olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Esnek olmak, iyi bir iletişimci olmak, öz güven sahibi olmak, motive edici olmak gibi… İşte NLP, tüm bunları size kazandıran bir rehberdir. Çünkü bazen bazı şeyleri başarmak için çok büyük inanç ve tutumlara sahip olmak gerekmez; sadece sınırlandırıcı inançlardan kurtulmak yeterlidir.

 6. İstenmeyen ve kısıtlayıcı inanç ve davranışları değiştirmek yeni davranış geliştirmek. NLP teknikleri ile bir takım istenmeyen davranışları[mızı] değiştirmek çok kolaydır. NLP de değişim çabuk olur. Bir de bu değişim tamamen, kendi içsel kaynaklarınızı referans alan, sizi siz yapan kendi öz temsil sistemlerinizle gerçekleştirilen bir değişim olduğundan etkisi çok kalıcı, başarması da çok kolay olur. Yeni Davranış Geliştirme, her duruma uygulanabilen bir NLP tekniğidir. Zihinsel provaların en etkin olanıdır denebilir. Kişilerin mevcut yeteneklerini iyileştirmelerine veya yeni yetenekler, davranışlar geliştirmelerine yardım eder. İnsan, kendi kişisel gelişimi için kullanabildiği gibi başkalarına da koçluk ederek iş yaşamında veya kişisel gelişimlerine yardım edebilir.

7. Özgüveni artırmak. NLP’nin faydalarından birisi de kişiye ihtiyacı olan, öz güvenini bulmada yardımcı olmaktır. Sağlam bir kişiliğe sahip olmak için, özellikle özgüvenin olması şarttır. NLP ihtiyacımız olan özgüveni ve özsaygıyı kazanmamızda bize yardımcı olur. Bu sayede kişinin isteklerini elde etmesi ,kendisiyle ve çevresiyle barışık olması sağlanır. NLP bilimi ile kişinin bilinçaltındaki çatışmaların çözülmesi sağlanır. NLP ile bilinçaltındaki çatışmalarını çözen kişi sınırlandırıcı inançlardan kurtulur ve kazandığı özgüven sayesinde hedeflerine kolayca ulaşır.

NLP'nin Fayfadaları
NLP’nin Fayfadaları

 8. Fobilerden kurtulmak. Birçok kişi korku ile fobiyi ayırt edemez. Oysaki bunların ikisi ayrı şeylerdir. İkisi arasında en önemli fark, fobinin mantıksız bir korku olmasıdır. Meselâ bir kişi, iri yarı bir köpeği görünce ondan ürküyorsa bu korkudur. Ama kişi ufacık bir köpekten ürküp kaçıyorsa bu fobidir. [Fobi ile korku arasındaki en önemli fark fobinin mantıksız bir korku olmasıdır. İşte bu noktada NLP, “Fobiden Kurtulma Tekniği” ile kişiye yardımcı olur. NLP, fobiden kurtulma tekniği ile kişiye bu duyguları anlamsız kıldırır ve kısa bir süre sonra kişi olayı bilinçaltında çözdüğü için bu fobilerden tamamen kurtulur.

 9. Eğitimde öğrenmeyi hızlandırmak ve kolaylaştırmak. Beynimizin çalışma sistemini öğrendiğimizde, bilgileri daha kolay ve daha hızlı bir biçimde algılarız. Sonrasında hafıza ve hızlı okuma teknikleriyle bu bilgileri daha çabuk, eğlenceli ve kalıcı olarak zihnimize yerleştirebiliriz.

 10. İkna ve satış konusunda uzmanlaşmak. NLP’nin uyum ve ahenk sağlama konusundaki, öğretileri insanlarla daha iyi ilişkiler kurmamıza ve onları kolayca ikna etmemize yardım eder. Bu becerileri kazanan biri için satış zor bir iş olmaktan çıkar, eğlenceli bir oyuna dönüşür.

11. Performansınız yükselir. NLP kişilerin hayatın içinde daha etkin ve verimli olmalarını sağlamada geniş kapsamlı olarak kullanılır. Bir şeyi iyi yaptığınızda beyninizin programlarının nasıl çalıştığını bilirseniz onu farklı durumlarda tekrarlayabilir ve gelişim sağlayabilirsiniz. Bu da sizin motivasyonunuzda gözle görülür bir artış sağlar, gerek iş gerekse özel yaşamınızda performansınız artar.  

12. Zihnimizi etkin ve verimli kullanmak. Beyni etkin kullanmak- NLP bir meydan okumadır. İnsanın en büyük meydan okuması ise kendi zihninedir. NLP ile amaç zihin tarafından yönetilen bir insan olmaktansa zihnini yöneten bir birey olmaktır.

13. Başarı ve motivasyon tekniklerini hayata geçirmek. NLP bize, eğitimde, iş dünyasında, kişisel gelişimde, aile içi terapilerde….hayatın her alanında uygulayabileceğimiz başarı ve motivasyon teknikleri ile yardımcı olur. Bunu, başarılı kişilerin başarılı davranışlarını modelleyerek yaptırdığı gibi, içimizdeki gömülü hazineleri bulmamızda da bizlere yardımcı olur.

 14. Kendini ve çevreyi algılama süreçlerini öğrenmek. Farkındalığı Arttırmak Dünyayı algılamak için 5 duyumuzu kullanırız. Ancak, bu algılama sürecinde bize sunulan her şeyi algılamamız mümkün olmadığından, alacağımız ve almayacağımız şeyleri süzen algılama filtrelerimizi kullanırız. Bu filtreler tamamen bize özeldir ve kendi deneyimlerimize, değerlerimize, kültürümüze, inançlarımıza ve varsayımlarımıza dayalıdır. ”Algıda seçicilik” kavramı da bu filtrelerden ortaya çıkmıştır Biz bunu NLP’de harita benzetmesiyle anlatırız. Amaç, karşımızdakilerin ve kendimizin dünya modelini anlamak ve bu bilinçle yaşamaktır. NLP’de farkındalık son derece önemlidir.