KOÇLUĞUN TARİHÇESİ

COACH kelimesi çok eski bir fıransız kökenli bir kelimedir. İnsanları bulun dukları yerden istedikleri yere ulaştıran araç araba anlamın da kullanılmaktadır. 1500 lerde ingiiltere dede ulaştıma anlamın da kullanılan coach kelimesi bu günkü anlamın da ilk olarak Oxford üniversitesin de öğrencileri sınava hazırlıyan öğretmenler için kullanılmıştır.

Daha sonrasın da İngiltere de sporcuları yetiştiren kişilere verilmeye başlandı bu isim.

Koçlar, takım içerisin de sporcuları maçlara hazırlarken onların beden ve zihin olarak sağlıklı ve başarıya odaklanmalarını sağladılar.

W.T. Gaylwey in 1974 tarihli    “The game of tenis “adlı kitabın da kişisel performansların en üst seviye ye ulaşması için yapılan çalışmalara dikkat çekmişti. Bu yeni yaklaşımda sporcuların başarısı için bedensel yapılan antremanların yanın da zihinsel olarak da başarıya hazırlanmanın çok önemli olduğu belirtilmiştir. Sporcular başarıya ulaşmaları için ilk önce o gücü keşfetmeleri gerekir. Maçlarda başarılı olabilmeleri için başarılı olacaklarına inanmaları, maça daha iyi odaklanmalarına performansını daha iyi kullanmasına sebep oluyor. Kitapta ki bu içerikler sporda, başarılı olabilmek için yapılması gerekenler kurallarına yeni bir bakış açısı getirdi.

Gaylwey koçluk tekniğinin, aslında hayatın her alanda uygulanabileceğini gösteren önemli kişilerden biri olmuştur. Zaman için de bu düşünce sporcuların maksimum performans kullanabilmesi için  farklı mesleklerde olan kişilerde de kullanılmaya başlanmıştır. Yaşamın her alanın da bireylerin için deki gücü kullanmalarına yarayacak  yapacakları işlere daha çok odaklanmalarını sağlayacak  çalışmaların ismi haline gelmiştir

Koçluk günümüzdeki anlamı ile ilk kez 1985 yılın da  Dr. Dick borough un kendi yönetim tarzını benimseme kelimesinin ifadesi ile birleşmiştir. 1968 yılında Fondes dergisinde yayınlanan Simend Fround Henry ford a barşı başlıklı makalesin de koçluğu anlam olarak hafızlarda yerleşmesin de çok etkili olmuştur.

Daha sonra koçluk Amerika da ve İngilltere’den başlayarak dünyanı bir çok yerinde kullanılmaya başlanmıştır. Koçlar farklı mesleklerdeki kişilrin ve öğrencilerin performanslarını arttırabilmeleri, bulunulan noktadan hedeflenen noktaya ulaşmak için çalışmalar yapan kişiler olmuşlar.

Koçluk bireye uygulanan çalışmalar olmasını yanında şirketlerde kurumlarda performans yükseltebilmek için kullanılmaya başlanıştır.

Koçlukta bir gelişim süreci olur . koça danışmaya gelen kişilerşn mutlaka bir sorunlarını olmasına gerek yoktur. Hatta tam tersi söz konusudur. Koçluk  kişinin kendin deki gücü fark etmesi ve bu gücü en iyi şekilde nasıl kullanabileceğini keşfetmesini sağlayan koçla birlikte yapılan bütün çalışmalarını kapsar.

Türkiye de koçluk kavaramı son yıllarda yerleşmeye başlanmıştır. Çeşitli alanlarda yapılmaktadır. Öne çıkanları şöyle sıralayabiliriz

Yaşam koçluğu

İş koçluğu

Öğrenci  koçluğu

Ebeveyn koçluğu

Performans koçluğu

Sağlık koçluğu

Nefes koçluğu

Kariyer koçluğu

Finansal konulardaki koçluklar ilk akla gelenlerdir.