İletişim Tipleri ve Özellikleri

GÖRSELLER:

Hızlı düşünürler, çabuk konuşurlar. Genelleme yaparlar. Aynı anda birkaç iş yapabilirler. Görerek öğrenir ve karar verirler.

•   Anımsama: Resimlerle ve şekillerle

•   Konuşma: Hızlı yüksek ton vurgulu konuşma

•   Konuşmada geçen kelimeler: Görüntüler ve renklere önem veriyorlar

•   İlgi alanları: Çizim, resim, görsel sanatlar, matematik ve fizik

•   Bakışlar: Yukarı veya ileriye ve uzaklara

İŞİTSELLER:

Mantıksal akışa önem verirler. Konuları sırasıyla geçerler. Bir işi bitirmeden öbürüne başlamazlar. Sözlere önem verirler. Kendi iç seslerini dinlerler.

•   Anımsama: Sesler

•   Konuşma: Ritimli, melodik konuşur

•   Konuşmada geçen kelimeler: Melodiler, iç diyalog

•   İlgi alanları: Dil, yazma, tiyatro, müzik, eğitim ve konuşma

•   Bakışlar: Yanlara baş kimi zaman bir kenara yaslı dinler gibi

DOKUNSALLAR:

Düşünürken zamana ihtiyaç duyarlar. Ağır konuşurlar. Yapılacak eylemleri bilmek isterler. Yaparak öğrenirler. Alacakları ürüne dokunmak, kullanmak isterler.

•   Anımsama: Hisler

•   Konuşma: Ağır, alçak ton

•   Konuşmada geçen kelimeler: Duygular

•   İlgi alanları: Spor, el sanatları, dans

•  Bakışlar:Aşağıya doğru

İletişim tiplerinin bilinmesi iletişimin çok daha iyi kurulmasını sağlar.Karşımızdaki kişinin ifade şeklini ve etrafındaki olayları algılama biçimini bildiğimizde onu daha iyi anlayabiliriz. Meslek seçiminde bu özelliklerimiz göz önünde tutularak meslek seçtiğimizde mesleğimizi çok daha iyi yaptığımızı görebiliriz.

Bu özelliklerimizi fark edebilmek çalışma ortamımızı çalışma şartlarımızı ve öğrenim stillerimizi de etkiler.

Görsel olan bir öğrencinin şekillerle çalışması başarısını arttıracağı gibi işitsel olanların ise öğreneceği bilgiyi duyması veya görsel bir öğrencinin deneyerek öğrenmesi başarısını arttıracak bilgiyi kalıcı öğrenmesi sağlanacaktır.