HIZLI OKUMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Hızlı okuma bir beceri midir yoksa yetenek midir?

Yetenek: Doğuştan getirdiğimiz becerilerdir. Bunları zaman içinde geliştirebiliriz.

Mesela bir çocuğun müzik kulağının iyi olması doğuştan getirdiği bir özelliktir.

Hiçbir müzik eğitimi almamasına rağmen çok iyi müzisyen olmuş bir çok sanatçı vardır.

Beceri: Belli bir çalışma sonucu bilgi ve beceri kazanmadır. Beceri olan davranışlarımız belli bir eğitim sonrasında kazanılır.keman çalmak gibi. Kişinin doğuştan ne kadar müzik kulağı olursa olsun keman çalabilmesi için mutlaka eğitim alması gerekir.

Okuma daha sonradan edinilen bir beceridir. Belli bir eğitim gerekir. Okumanın hızlanması da yine belli tekniklerle olur .

Ancak bu konuda şöyle şikayetler çok kulağımıza gelir.

Hızlı okursam anlamıyorum

İstesem de hızlı okuyamıyorum

Hızlı okuduğum da gözlerim ağrıyor.

Bunların hepsini gidermek mümkündür. İlk öce hızlı okursam anlayamıyorum yargısın dan kurtulmalıyız. Çünkü beynimiz dakikada 1000 kelimeyi anlayabilecek kapasitededir. O zaman anlayamıyorum gibi bir bahane aslında yanlıştır.

Tam tersin ne kadar hızlı  okursak o kadar odaklanırız ve anlarız.

Bunu şöyle açıklayabiliriz. Araba kullanırken saatte 30 km hızla gittiğinizde mi etrafınızla ilgilenirsiniz yoksa 180 km hızla gittiğinizde mi etrafınızla daha çok ilgilenirsiniz

Tabiî ki cevap 30 km hızla gittiğimizde etrafımızla daha çok ilgileniriz, 180 km hızla gittiğimizde bütün dikkatimizi araba kullanmaya veririz.

Kitap okurken de aynı şekilde ne kadar hızla okursak dikkatimizi daha iyi okuduğumuza verebiliriz.önemli olan bu yargımızı yıkabilmektir.

Hızlı okumanın önündeki en önemli engel gözlerimizin idmansız olmasıdır. Göz kaslarımız da aynı diğer yerlerdeki kaslarımız gibi belli egzersizlerle güçlenir. Bunun öyle çok zor da değildir. Sadece 21 gün yapılan egzersizlerle gözlerimizin, daha çok sıçrama yapmasına ve satırla üzerin deki hakimiyetimizin artmasına sebep olacaktır.

Okurken okuduğumuzu seslendirmemiz yine okumamızı yavaşlatır. Oysa dilimizi aradan çıkardığımızda kelimeleri görüp anlayabilir. Böylelikle göz ve beyin daha koordineli olarak çalışır.

Okuma hızımız, yükseldikçe okuma daha zevkli hale gelir. Okuma alışkanlığı edinmemizde ki engel ortadan kalkar.

Hızlı okuma ile gireceğimiz sınavlarda zaman sıkıntımız ortadan kalkar. Hatta zamanımız bolca kalır. Çünkü hazırlanan sınavlar ortalama okuma hızına göre hazırlanır.bu sebeple ortalama okuma hızın dan fazla okuma büyük bir avantaj haline gelir.Soruları kontrol eder yapamadığımız soruları daha çok düşünebiliriz.

Bütün bunları yaşayabilmek için hızlı okuma önün de ki engelleri kaldırmak yeterlidir.

Kısa zamanda  okuduğumuzun iki katı veya üç katı hız da okumak aslın da o kadarda zor değil. Sadece 21 güne ihtiyacınız var.