HAFIZA TEKNİKLERİ

Bellek

Daha önce öğrenilen ve yaşananları, kayıt altına alan zihin işlevidir. Hatırlamak, ise öğrenen bilgileri tekrara çağırma işlemidir. Bellek sürekli bir şeyler kaydeder, hiç durmadan çalışır. Öğrenilen bilgileri hafızamızda saklamak, için kullanılan sürece kodlama adı verilir. Öğrenilen bilgilerin, hafızada saklanması ve tekrar geri çağırılması, süreçlerinin hepsine bellek adı verilir.

Bellek üç kısma ayrılır

Duyusal kayıt

Kısa süreli hafıza

Uzun süreli hafıza

Duyusal kayıt

Süresi çok kısadır. Bir nesne görüldüğünde ya da, bir ses duyulduğunda, 200-500 milisaniye duyusal bellekte kalır. Duyusal kayıtta, insanlar bir çok şeyi fark eder, fakat bunların hepsini hatırlamaz.,

Kısa süreli bellek

Duyusal hafızadan, yönlendirilen bilgiler kısa süreli hafızaya alınır. Kısa süreli hafıza, bu bilgileri birkaç dakikaya kadar tutabilir. En fazla 7 birim bilgiyi, akılda tutabilir. Duyusal hafızadan gelen her bilgi kısa süreli hafızaya alınmaz.

Uzun süreli hafıza

Kısa süreli hafıza, nöronların bilgi alışverişi yapılar, tarafından işletilir. Bu olayı bir örnekle açıklamak gerekirse “kısa süreli hafıza bir kütüphanede kitapları raflara yerleştiren kütüphane görevlisi uzun süreli hafıza ise kütüphanenin kendisidir

Hafıza teknikleri ile uzun süreli hafızaya kayıt ettiğimiz bilgileri hatırlamak, bazı egzersizlerle mümkündür.

HAFIZA TEKNİKLERİ
HAFIZA TEKNİKLERİ

Kullanılan hafıza teknikleri

Kodlama

Kısaltma tekniği: Öğrendiğiniz bilgileri kodlayarak, daha iyi hatırlayabilirsiniz. Bu sistemde öğrenilecek, bilgilerin baş harflerinden akılda kalıcı kelimeler, oluşturulabilir.

Örneğin Fatih Sultan Mehmet döneminde, Karadeniz bir Türk gölü haline gelmesi için alınan yerler:

Kırım Amasra Sinop Trabzon olarak cevaplamış bir öğrenci bunları KAST olarak kısaltıp daha kolay hatırlayabilir.

Saçma hikayeler: Konuyla ilgili, hatırda kalıcı biraz saçma bir hikaye uydurabilir ve öğrenilen bilgi akılda kalabilir.

Örnek Balamir Avrupa hunlarının kurucusu Atilla ise en parlak dönemini yaşatmıştır. Bu bilgiyi Bal Amir Avrupa’ya gitmiş devlet kurmuş at illa ben ondan daha iyiyim demiş gibi biraz saçma hikayeler kurarak öğrenilen bilgi akılda kalabilir.

Görsel hafıza: Bazılarının görsel hafızaları iyidir. Yazılan yazıların sayfalarını hatırlayarak, hafızaya alırlar. Konuyla ilgili görsellerde, konunu öğrenilmesi ve hafızaya alınmasında çok faydalıdır

Zincirleme yöntemi: Bu yöntemde sırasıyla öğrenmemiz, gereken bilgileri sırasına göre bir hikayeye yerleştirilir. Bu hikaye sürekli kullandığımız yol üzerindeki yerlerle olabilir mesela.

Zihin haritaları: Bilgile birbirine bağlantılı şekilde, bir şekil çizilerek, buraya bilgiler kısaca yazılabilir. Bu şekillerde renklendirme yapılması, bilgilerle şekilleri birlikte düşünmek hatırlamayı kolaylaştırır.

Koçluk ve diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.