ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN TEMELLERİ

Son yıllarda yapılan araştırmalar, zeka türlerinin her insanda farklılık gösterdiği ve her insanın sekiz farklı zeka özelliği gösterdiği olarak belirtilmiştir.

Bu konuda araştırma yapan bilimin sanlarından olan Prof. Gardner zekayı yeniden tanımladı.

Ona göre zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür, yaşadığınız toplumda faydalı şeyler yapabilme kapasitesidir. Her insan sahip olduğu zeka türüne göre problem çözme ve iletişim kurma yönetimine sahiptir. Zekanın gelişmesini etkiliyen birçok unsur vardır. Bunların en başında çevresel etkiler toplumun kültür özellikleri gelmektedir.

Çoklu zeka teorisinin dayandığı temeller

Her insan çeşitli zeka türlerine sahiptir.  Her insanda ki zeka türleri değişik düzeyde bulunmaktadır.

Her insan değişik zeka türlerini, zaman için de geliştirebilir. Bireylerin adlıları eğitim aldıkları destekler ve kişilerin imkanlar zeka alanlarının gelişmesinde etkili olabilir.  Örneğin, bir çocuğun küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olması, ondaki müziksel zekayı geliştirebileceği, gibi çevresinde yoğun olarak tarım yapılan, bir çocukta ise doğal zeka gelişecektir.

ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN TEMELLERİ
ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN TEMELLERİ

Çeşitli zeka alanları, genellikle karmaşık bir yapıda çalışır. Gerçek hayatta hiçbir zeka alanı tek başına çalışmaz. Bir işi yaparken, birkaç zeka türünü birden kullanırız. Örneğin, deney yapan bir öğrenci deneyin yapılışını okur, (sözel zeka) deney yapacağı maddelerin oranlarını hesaplar (matematiksel zeka) deneyi yapar (kinestetik zeka) her faaliyette birden fazla zeka türünü kullanırız ancak her bireyde bir veya birkaç zeka türü biraz daha baskındır.

Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Bir kişinin belli bir zeka alanında, zeki sayılabilmesi için eğitimcilerce benimsenmiş standart sayılabilecek, birtakım nitelikler söz konusu değildir.

Bu teori zeka anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi.

Zekaya ilişkin eski anlayış

Zeka değiştirilmez çünkü doğuştan kazanılır

Zeka niceliksel olarak ölçülebilir

Zeka tekildir

Zeka belli testlerle ölçülebilir

Zekaya ilişkin yeni anlayış

Kalıtımla ilgili zeka Zeka seviyelerine göre öğrencileri belli seviyelerine göre sınıflandırmak mümkündür

Zaman içinde geliştirilebilir

Zeka herhangi performansta üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanmaz

Zeka çeşitli yollarla sergilenebilir çünkü çoğuldur

Zeka öğrencilerin sahip oldukları gizlil güçlerini veya doğal potansiyelini anlamak onların başarmak için farklı güçlerini doğal potansiyellerini anlamak için kullanılır

Çoklu zeka teorisinin ilkeleri

İnsanlar farklı zeka türlerine sahiptir ve aktif olarak kullandığı zeka türleri her insanda farklı karışım özelliği gösterir

Her insanda zeka türleri farklı gelişim sürecine sahiptir

Bütün zekalar dinamiktir

Her insanın zeka gelişimini kendi içinde değerlendirilmelidir

 Her bir zeka hafıza dikkat algı ve problem çözme bakımından farklı bir sisteme sahiptir

Bir faaliyet sırasında birden fazla zeka türünü kullanabiliriz

Kişisel kültür kalıtım inançlar aldığı eğitim zeka üzerinde çeşitli etkiye sahiptir

Bu zeka teorisinden sonra her çocuğun, farklı zekaya sahip olduğu ve artık her çocuğun yapabileceği ve başarılı olabileceği alanlar olduğu kabul edilmiştir.  Okullarda çoklu zeka teorisinin aktif edilmesi ile eğitime farklı bir bakış açısı gelmiştir. Artık, sadece matematik veya sözel derslere göre değil, farklı alanlarda da öğrenciler değerlendirilmeye, başlamak her öğrenciden maksimum performansını kullanmanı yolunu açmıştır.  Gençler bizim geleceğimizdir ve onları doğru yönlendirmek eğitimin en önemli amacı olmalıdır.

Koçluk ve diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.